کمپین پسا‌تحریم بانک تجارت

 

نگاه اجمالی

بانک‌ها به دلیل ماهیت اداری، ساختار دولتی و طبیعت فعالیت‌شان غالباً با لحنی رسمی، فّنی وحقوقی بامخاطبانشان حرف زده‌اند. به‌نظر ما ضرورت‌ تغییراین لحن همواره احساس شده تا به تبع آن فاصلۀ میان بانک و مخاطب کمتر و کمتر شود. علاوه براین با توجه به بریف کارفرما که به شرایط خاص دوران بعد از تحریم وفرصت‌های تجاری پیِش‌رو اشاره داشت، بر آن شدیم تا از شعار “اکنون زمان تجارت است”  که به شکلی موجزحرف بانک تجارت در این دورۀ زمانی را نیز بازگو می‌کند، استفاده کنیم.

 

اسلوگان
Tejarat-Slogan

بیلبوردها

Screen-Shot-2016-06-07-at-9.16.42-AM

Screen-Shot-2016-06-07-at-9.32.26-AM

Screen-Shot-2016-06-07-at-9.51.12-AM

Screen-Shot-1395-03-17-at-9.50.50-PM

Screen-Shot-2016-06-05-at-10.23.39-AM

Screen-Shot-2016-06-07-at-8.37.39-AM

 

آگهی‌های چاپی

 

TVC

ایده‌پردازی | حمیدرضا دانشفر، پیام بهتاش
کپی‌رایتر | پیام بهتاش
آرت دیرکتور | حمیدرضا دانشفر
عکاس | حمید اسکندری
تصویرگر | نیکو دانشفر، سعید رشوند
کارگردان آگهی تلویزیونی | داریوش راد
موسیقی آگهی تلویزیونی | پیمان ابدالی

مشتری بانک تجارت