جشنواره نوروزی ال‌جی

 

اسلوگان Slogan2

همزمانی جشنواره نوروزی ال‌جی با فصل بهار، که فصل رویش و نو شدن است، الهام‌بخش ایده اولیه این کمپین شد. شکوفه گیلاس به عنوان آبجکت اصلی تمام تصاویر، بهترین انتخاب بود. چرا که هم  یکی از نمادهای کشور کره بود و هم سمبل بسیار زیبایی از بهار. هدف این جشنواره نوروزی  به طور کلی ارائه مجموعه متنوعی از تخفیفات نقدی و هدایای ارزشمند بود و اسلوگان می‌بایست با لحنی امیدوارکننده به شروع فصلی تازه در تجارت و اقتصاد کشور اشاره می‌کرد بنابراین اسلوگانِ “نوروز، روز تو” را برای این کمپین انتخاب کردیم.

و

Screen Shot 1395-02-12 at 12.12.01 PMScreen Shot 1395-02-29 at 2.12.57 PMScreen Shot 1395-02-29 at 2.12.48 PM Screen Shot 1395-02-29 at 2.38.59 PM Screen Shot 1395-02-11 at 12.29.58 PM Nowrooz-Campaign-Billboard Nowrooz-Campaign-Billboard2 Nowrooz-Campaign-Billboard3 Nowrooz-Campaign-Billboard4chamranNowrooz-Campaign-Billboard5

ایده‌پردازی | حمیدرضا دانشفر، سعید رشوند
کپی‌رایتر | حمیدرضا دانشفر
آرت دیرکتور | حمیدرضا دانشفر
تصویرگر | نیکو دانشفر، سعید رشوند

مشتری گلدیران | ال‌جی